Wel of niet valideren?

Voor het opstellen van een taxatierapport kan er voor een gevalideerd taxatierapport of voor een niet-gevalideerd rapport worden gekozen. Maar wat is nou eigenlijk het verschil en wanneer kies je voor het één of voor het ander?

Een gevalideerd taxatierapport is een rapport dat is ‘gevalideerd’ door het NWWI (Nederlands Woning Waarde Instituut). Het instituut beoordeelt het rapport en kijkt of de taxateur goed te werk is gegaan. Ook stelt zij vast of het rapport voldoet aan de vastgestelde richtlijnen, of de onderbouwing van de waarde correct is en of alle vereiste bijlagen aanwezig zijn.

Bij een niet-gevalideerd rapport wordt sinds 1 januari 2020 een ‘plausibiliteitsverklaring’ verplicht gesteld. Dit betekent dat het rapport wordt gecontroleerd door een tweede taxateur die vervolgens een handtekening zet. Inhoudelijk is het rapport gelijk aan een gevalideerd rapport,

Waarvoor kiest u?
Uit oogpunt van de opdrachtgever is het van belang te weten wat het doel van een taxatie is. Zo wordt een gevalideerd rapport in 99% van de gevallen verplicht gesteld bij het aanvragen of wijzigen van een financiering. Een niet-gevalideerd rapport kan bijvoorbeeld worden opgesteld bij een taxatie voor een aan- of verkoopbeslissing, echtscheiding enzovoorts. Omdat de kosten van beide rapporten gelijk zijn, is ons standpunt dat we gewoon altijd een gevalideerd rapport maken. Ook als een niet-gevalideerd rapport volstaat. Dat geeft een ieder de zekerheid dat de taxatie geheel conform de richtlijnen van het NWWI is uitgevoerd. En die onbetwiste garantie is in alle gevallen goud waard.