Taxatie bij scheiden

IJssel Taxateurs is specialist op het gebied van woningtaxaties. Dankzij deze specialisatie kunnen wij nét een stapje extra doen. Ook wanneer u (helaas) uit elkaar gaat. Lees hier verder over onze unieke werkwijze bij een taxatie voor een scheiding. Ook voor een taxatie bij scheiden geldt: korte levertijd, aantrekkelijke prijs en hoge kwaliteit van onze diensten. Wij zijn dagelijks bereikbaar van 08.30 tot 21.00 uur.

Woningtaxatie bij een scheiding

Bij een boedelscheiding komt veel kijken, en een essentieel onderdeel hiervan is de taxatie van de woning. Traditioneel wijzen beide partijen vaak afzonderlijke taxateurs aan, met als risico dat ze het niet eens worden en een derde partij moeten inschakelen, wat leidt tot onnodige kosten en vertragingen.

Wij begrijpen dat een vlotte en kosteneffectieve afwikkeling van de boedelscheiding van groot belang is. Daarom stellen wij voor om als gespecialiseerde taxateur op te treden, waardoor u slechts één keer kosten maakt voor de taxatie.

Heeft u een andere reden voor het laten taxeren van uw woning? Geen probleem, wij helpen u graag verder.

Lid NVM

IJssel Taxateurs is lid van de NVM. Dit lidmaatschap staat niet alleen garant voor het gegeven dat u met een betrouwbare partij van doen heeft, maar de NVM heeft ook een enorme hoeveelheid aan data betreffende de woningmarkt. Deze data stelt ons in staat een beter taxatierapport te maken omdat we de waarde van een woning beter kunnen onderbouwen en vaststellen. Taxeren gaat namelijk niet meer alleen op basis van gevoel! Met deze data kunt erop vertrouwen dat de marktwaarde nauwkeurig wordt vastgesteld. Hierdoor is het niet nodig om een tweede of zelfs derde taxateur in te schakelen met alle onnodige kosten die daarbij horen.

Onze voordelen bij een taxatie voor een scheiding

 •  Efficiëntie: Als gespecialiseerde boedelscheidingstaxateurs versnellen we het proces door onze diepgaande kennis van deze specifieke tak van taxatiediensten. 

   

 • Kostenbesparing: In plaats van afzonderlijke taxateurs en een derde partij in te schakelen, komen beide partijen overeen om ons als enige taxateur aan te stellen, wat aanzienlijke kostenbesparingen oplevert. 
 • Neutrale Expertise: Als onafhankelijke taxateurs zorgen we voor een objectieve en eerlijke taxatie van de woning, wat het eens worden over de verdeling vergemakkelijkt. 

   

 •  Tijdsbesparing: Door de gedeelde aanstelling van onze diensten wordt het taxatieproces gestroomlijnd, wat leidt tot een snellere afwikkeling van de boedelscheiding.

Hoe werkt het

 

 • Gezamenlijke Overeenkomst: Beide partijen komen overeen om ons als gespecialiseerde taxateur aan te stellen. 
 • Grondige Taxatie: Wij voeren een grondige taxatie uit van de woning, rekening houdend met de specifieke eisen bij een taxatie voor een boedelscheiding. 
 • Transparantie: Tijdens het overleg wordt benadrukt dat de discussie niet betrekking heeft op de marktwaarde. Een toelichting op het rapport wordt achteraf verstrekt om volledige transparantie te waarborgen. 
 • Eenmalige Kosten: Door gezamenlijk voor onze diensten te kiezen, maakt u slechts één keer kosten voor de taxatie, wat aanzienlijk voordeliger is dan het traditionele proces.

Contact opnemen

Met onze gespecialiseerde taxatiediensten streven we naar een soepele en kostenefficiënte afwikkeling van boedelscheidingen, waarbij we de belangen van beide partijen in acht nemen. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek over hoe wij u kunnen ondersteunen in dit belangrijke proces.

De taxatie specialist in de omgeving Zwolle en Hoogeveen!

IJssel Taxateurs verzorgt woningtaxaties. Dankzij deze specialisatie kunnen wij nét een stapje extra doen. Dat ziet u terug in een korte levertijd, aantrekkelijke prijs en hoge kwaliteit van onze diensten.