Privacyverklaring en Algemene Voorwaarden

U heeft te maken met IJssel Taxateurs BV. IJssel taxateurs BV is een NVM taxateur. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegaan. Overal waar in deze verklaring ‘NVM-makelaar’ staat, wordt IJssel Taxateurs BV bedoeld. In deze verklaring wordt ook uitgelegd welke gegevens aan NVM worden verstrekt en wat NVM met deze gegevens doet.

 

Cookiestatement

In ons cookiestatement vindt u meer informatie over de gebruikte cookies op deze website.

Verzoek tot data

U kunt met onderstaand formulier een verzoek tot inzage en anonimiseren doen van uw persoonsgegevens die aanwezig zijn in de database van de website.

Let op: U krijgt een mail met een unieke url waarop u uw gegevens kunt inzien. Om veiligheidsredenen moet u deze url met dezelfde browser openen als waarmee u de aanvraag indient.