Is de woonoppervlakte wel op de juiste wijze vastgesteld?

Johann van der Woude signaleert

“Is de woonoppervlakte wel
op de juiste wijze vastgesteld?”

Bij het vaststellen van de marktwaarde van een woning spelen diverse factoren een rol. Denk daarbij aan type woning, ligging en uitvoering. Daarnaast is vooral de woonoppervlakte in belangrijke mate bepalend voor de waarde. Voor het vaststellen van de woonoppervlakte is meten essentieel. IJssel Taxateurs gaat daarom ALTIJD ter plekke meten. Meten is weten, tenslotte. Maar we doen meer!

Goed meten

Waar mensen werken, maken mensen (soms ook) fouten. Kortom: verkoopmakelaars kunnen fouten maken. Door het klakkeloos overnemen van hun meetresultaten (wat overigens niet is toegestaan) kunnen er cruciale fouten in het taxatierapport terechtkomen. Daarom kunt u er bij IJssel Taxateurs van op aan: wij meten ALTIJD en stellen aan de hand van de meetinstructie de woonoppervlakte vast! Dat is essentieel voor het bepalen van de juiste waarde.

Goed kijken

Verkoopmakelaars maken veelal gebruik van lasergestuurde meetapparaten. Dat is een goede ontwikkeling. Maar een dergelijk apparaat maakt geen onderscheid tussen een garage, een bijkeuken of een zolderruimte zonder ramen. Zo kan verschil van inzicht ontstaan of een ruimte wel of niet tot de woonoppervlakte behoort. Om misverstanden te voorkomen meten wij dus altijd zelf en stellen de woonoppervlakte vast aan de hand van de meetinstructie. Dit zijn duidelijke richtlijnen die bepalen wat wel of wat niet tot de woonoppervlakte behoort. Bijkeuken of garage? Dit kan veel verschil uitmaken in de taxatiewaarde. Ook als er een meetrapport beschikbaar is wordt door ons de bovenstaande procedure gevolgd.

Neem geen genoegen met half werk. Kies voor IJssel Taxateurs.