‘Financieel adviseurs, let op bij reeds uitgevoerde verbouwingen’

Wij komen het de laatste maanden steeds vaker tegen: een taxatie van een woning waarbij een reeds afgeronde verbouwing nog ‘even’ moet worden meegenomen. Helaas, dat gaat niet! Wij worden geacht de woning in de huidige toestand te waarderen en de reeds uitgevoerde verbouwingen worden door ons dus al verwerkt in de marktwaarde.

Het is dus niet mogelijk om een verbouwing die reeds is uitgevoerd, nog eens extra in het taxatierapport op te nemen. Omdat dit niet breed gecommuniceerd wordt vanuit het NWWI vinden wij het nu tijd om u te informeren over deze ontwikkeling.